Pád falešné sebedůvěry otevře cestu k Nejvyššímu

23. 04. 2019 14:46:43
Čemu věří současný člověk? Hlavně sobě samému, svým schopnostem, možnostem a svému rozumu. Je doslova pyšný na to, co dosáhl ve vědě, v technice, ve zdravotnictví, ve vzdělání a v mnoha jiných oborech lidské činnosti.

Člověk prostě uvěřil sám sobě a v sebe sama. Sám ze sebe si udělal jakýsi kult osobnosti a své vlastní, lidské názory považuje za jediné kritérium všech věcí. Poznání Stvořitele a jeho Vůle nemá pro něj v reálném a praktickém životě absolutně žádný význam.

Vše, co souvisí se Stvořitelem a jeho Vůlí bylo proto, jak něco nepraktické, odsunuto mimo každodenní život. Stal se z toho pouze určitý druh náboženského folklóru, který se projevuje účastí na pravidelných nedělních pobožnostech. Tím je to v podstatě také vybavené, a s pocitem určitého splnění povinnosti se pak všichni ti, kteří sami sebe považují za věřící, ponoří opět do reálného, každodenního a praktického života, na který nemá Vůle Stvořitele absolutně žádný dopad.

Takto jedná většina těch, pro které má ještě pojem Stvořitel nějaký význam. Nicméně ve skutečnosti, v reálném životě jsou zcela stejnými materialisty a řídí se zcela stejnými zásadami, jako ti, pro které tento pojem neznamená vůbec nic.

Obecně se tedy dá říci, že lidé ve skutečnosti vůbec nevěří v Stvořitele a v nezbytnost respektování jeho Vůle, kterou by měli poznávat a postupně jí přizpůsobovat svůj vlastní, osobní život, a zároveň i veškeré dění v celé společnosti.

Jak však již bylo několikrát řečeno, lidé věří pouze sami sobě, svému vlastnímu rozumu a svým vlastním schopnostem. Tvrdošíjně prosazují pouze svou vlastní vůli. Nic na tom nedokáže změnit ani skutečnost, že jejich díla kráčejí od jednoho kolapsu ke druhému a vykazují neuvěřitelně mnoho chyb a nedostatků. Že jsou doslova prosáklé zlem, nemorálností a zkažeností.

Ano, tato takzvaná civilizace kráčí evidentně od jedné krize ke druhé, a světovými ekonomy je to považováno za zcela normální, přirozený vývoj. Ve své pýše a rozumové domýšlivosti nechtějí vidět v tomto permanentním a pravidelném selhávání zásadní chybu systému. Lidé si prostě nechtějí přiznat nevyvratitelnou realitu permanentního selhávání všeho, co je postaveno na jejich vlastním rozumu, na jejich chtění a na jejich vůli.

Buď Vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi! V této jediné větě spočívá konsolidace poměrů na naší planetě, což v praxi znamená, že Vůle Stvořitele by měla být vědomě zohledňována v každém oboru lidské činnosti.

Když ale budeme dvacetiletým mladíkům, plným víry ve vlastní síly, schopnosti a ve vlastní šikovnost mluvit, aby nejezdili rychle na motocyklech, bude to marné asi stejně, jako odeznívají v dnešní době takzvaných úspěchů moderní civilizace slova o nezbytnosti respektování Vůle Stvořitele, a to ve všech oborech lidské činnosti.

Ale žel, tak jako mnozí z mladíků, kteří neuposlechnou dobře míněnou radu, plně pochopí její význam až tehdy, když budou, a to v tom lepším případě, ležet polámaní v nemocnici, pravděpodobně přesně stejně pochopí toto lidstvo nutnost dodržování Vůle Nejvyššího až tehdy, když ho pyšná víra ve vlastní, neomezené možnosti dožene až k totálnímu zhroucení celé této takzvané civilizace.

A až opravdu dojde k nejhoršímu, jak je to mimochodem předpovězeno ve spise s názvem Apokalypsa, a lidské možnosti, lidská vzdělanost a lidské schopnosti nám všem až příliš očividně ukáží svou nedostatečnost, pak se v hrůze, v zoufalství, v bídě, v hladu, v zimě a v chorobách vyprofilují na této planetě dva druhy lidí.

Jedni, kteří upadnou do beznaděje a absolutní bezvýchodnosti a druzí, kteří v prožívání všeobecného zoufalství a nekonečné lidské tragédie nakonec přece jen najdou to nejdůležitější. A sice, důvěru v Nejvyššího! Důvěru v Nejvyššího a v životní nezbytnost respektování jeho Vůle, protože jim pak, v konečném důsledku, už opravdu nezbude nic jiného, o co by se mohli opřít.

Ano, lidé odmítli Stvořitele v domnění, že sami přece vědí všechno lépe. Nejvyššímu však stačí pouze trpělivě počkat, až se nakonec zcela zákonitě zhroutí pyšné dílo lidí, kteří se rozhodli spoléhat pouze sami na sebe. No a pak, v bídě a utrpení, začnou lidé opět hledat Stvořitele a jeho Vůli, která pro ně před tím, když se jim dařilo, neměla absolutně žádnou hodnotu. Začnou hledat Vůli Stvořitele, o které ještě teď, v relativně plné síle, nechce nikdo s vážností a s reálným dopadem na změnu vlastního života nic slyšet.

Chceme snad, aby k něčemu takovému skutečně došlo? Chceme to opravdu dotáhnout až takto daleko? Určitě ne! Zabránit tomu však můžeme jedině hledáním skutečné důvěry v Stvořitele, projevující se snahou o poznání jeho Vůle, které se budeme snažit přizpůsobit svůj život. Ne pouze povrchně, jako dosud, v nedělním slova smyslu, ale ve skutečnosti, čili v našem cítění a myšlení.

Pokud se totiž v současnosti najde dostatečný počet takovýchto lidí, může to v mnohém zvrátit a omezit katastrofální dění, ke kterému by jinak muselo dojít v plné a neomezené míře.

Pokud se však dostatečný počet takovýchto lidí nenajde, měli bychom už dnes vědět, že ve chvílích neštěstí se stane právě důvěra v Nejvyššího tím jediným, co nás podrží a ukáže nám východiska ze situací, které se na první pohled budou zdát beznadějné a neřešitelné. Když totiž pyšné lidské dílo ztroskotá, pravá důvěra v Nejvyššího se stane tím jediným, na čem se bude moci dát stavět, a na čem mělo lidstvo stavět už dávno.

Autor: František Skopal | úterý 23.4.2019 14:46 | karma článku: 6.22 | přečteno: 137x

Další články blogera

František Skopal

Biblický názor na multikulturní míchání národů

Pokud se podíváme do Bible, konkrétně do Starého zákona, židovský národ je v něm výslovně varován před tím, aby uzavíral manželství s příslušníky jiných národů Kanaánu a nemíchal se s nimi.

23.5.2019 v 15:44 | Karma článku: 12.29 | Přečteno: 251 | Diskuse

František Skopal

Popis procesu degenerace lidskosti v člověku

Všechno zlo na světě má na svědomí člověk chladného rozumu, který zapudil svého ducha, projevujícího se čistým citem.

20.5.2019 v 14:33 | Karma článku: 7.78 | Přečteno: 198 | Diskuse

František Skopal

Odhalení tajemství pravého života a pravé modlitby

Pamatuj člověče, že tvůj nezájem o tyto věci je již tvým výběrem a tvou volbou, jejíž důsledky poneseš.

16.5.2019 v 14:45 | Karma článku: 7.99 | Přečteno: 129 | Diskuse

František Skopal

Nepoznaný duchovní rozměr současné revoluce ve Francii

Hned na začátku si je třeba uvědomit, že existují dva druhy revolucí. Prvním z nich jsou revoluce, které dokonale vyhovují nadnárodnímu kapitálu a úzkému, elitnímu klubu nejbohatších našeho světa.

13.5.2019 v 8:48 | Karma článku: 10.79 | Přečteno: 192 | Diskuse

Další články z rubriky Ostatní

Katerina Kaltsogianni

Přestaňte nadávat a nenechte se špinit!

Někdy mám pocit, že je ČR jako okresní republika Izraela nebo EU, protože dost lidí hodnotí politickou situaci všude možně, jen ne ve své vlastní zemi, tedy v ČR. Je to tady vážně dost na hlavu, čeho je moc, toho je příliš.

26.5.2019 v 19:31 | Karma článku: 4.57 | Přečteno: 94 | Diskuse

Robert Brinda

www.seznam.cz ???

Jsem starý zvědavec, takže se asi třikrát za den Seznamu na něco ptám. Zdůrazňuji: Většinou odpověď naleznu. Ale:

26.5.2019 v 12:25 | Karma článku: 11.37 | Přečteno: 348 | Diskuse

Jan Klar

Deník spisovatele - fádnost a nuda v našem veřejném prostoru

V době, kdy jsou média chudá na originální myšlenky a vše je x-krát omleté, rozředěné, převzaté a ukradené, je těžké hledat inspirativní zdroje ve veřejném prostoru.

26.5.2019 v 9:06 | Karma článku: 10.80 | Přečteno: 117 | Diskuse

Jan Tomášek

Zatčení v Nezamyslicích 1941

Pro mlynářskou rodinu Stratilových z Uherského Brodu znamenala zásadní osudový zlom okupace za druhé světové války. Není bez zajímavosti, že tato rodina byla spřízněna s rodinou pozdějšího generála a prezidenta Ludvíka Svobody.

26.5.2019 v 4:27 | Karma článku: 11.88 | Přečteno: 237 | Diskuse

Jan Andrle

Noc s Hajajou

Už jsem nebyl nejmladší, ale tělo ještě sloužilo, tak jsem si chtěl užívat života. Čerstvě osamocen, eufemisticky řečeno svobodný (ale se závazky). No, co by kdo mohl namítat!

25.5.2019 v 23:02 | Karma článku: 9.81 | Přečteno: 194 | Diskuse
Počet článků 84 Celková karma 8.55 Průměrná čtenost 483

Jsem člověk plný entuziasmu a víry ve vítězství dobrých věcí. Jsem člověk, fascinován krásou a hloubkou světa viditelného, jakož také toho neviditelného. Na své životní pouti jsem nabyl množství znalostí a zkušeností, které by se snad mohly stát pro někoho pomocí, nebo alespoň inspirací.

Najdete na iDNES.cz