Shora nechtěný kult osobnosti Ježíše Krista!

12. 08. 2019 14:20:06
Slepý kult osobnosti je škodlivý vždy a v každém případě. To znamená, že jednoznačně tehdy, když jde o osobnosti negativní, ale žel také tehdy, když jde o osobnosti pozitivní.

V pozitivním případě je totiž kult osobnosti zaměřen přednostně na osobu jako takovou a ne na to, co ve skutečnosti lidem přináší.

Uveďme si příklad: V malém městečku se před dvěma sty lety narodil filozof evropského formátu, který přednášel na mnoha významných univerzitách. Po čase udělali jeho krajané z jeho rodného domu muzeum. V něm se může návštěvník dozvědět, z jaké rodiny dotyčný pocházel, kdo byl jeho otec a matka, čím se živili, kolik měl sourozenců, kde studoval, kdy a s kým se oženil, kolik měl dětí, kde pracoval, jaké pocty získal a kdy a kde zemřel.

Návštěvník muzea se jen velmi okrajově dozví, v čem konkrétně spočíval významný filozofický přínos dotyčného v rámci evropské a světové filozofie. Avšak k celkovému pochopení jeho filozofického učení a filozofického odkazu se už nedostane téměř nikdo.

Tak vzniká precedens v tom smyslu, že to, kvůli čemuž se dotyčný vůbec stal osobností se stává okrajové, zatímco to, co lidem v souvislosti s ním nejvíce utkví, jsou různé zajímavé okolnosti z jeho osobního života. Takový je typicky lidský přístup k osobnostem.

A přesně tento jistý, čistě lidský přístup byl uplatněn také ve vztahu k osobnosti Ježíše Krista. A byl uplatněn o to více, o co jedinečnější a pohnutější byl jeho život, doprovázený nejrůznějšími nevšedními událostmi a zázraky. A nakonec tragickou smrtí a neuvěřitelným zmrtvýchvstáním. To vše bylo tak výjimečné, na rozdíl od běžných lidí, že se časem začala zaměřovat pozornost právě na to. Tímto způsobem však žel došlo k tomu, že to nejpodstatnější a nejdůležitější, kvůli čemuž vůbec Ježíš přišel na zem, bylo vzrůstajícím kultem jeho osobnosti potlačeno do pozadí.

Ježíš Kristus byl Poslem od Boha! Na zem přišel proto, aby lidem přinesl Poselství přímo od něj. Poselství čisté a nezkalené, ukazující jako správně žít tak, aby jejich život směřoval k Pánu. Aby poznali Vůli Nejvyššího a žili své životy v souladu s ní, protože jen to může přivést lidské bytosti k pozemskému štěstí, jako také k branám království nebeského.

Příchod Ježíše na zem se stal nutným proto, že lidé ztratili správnou cestu, vedoucí do království nebeského, kterou jim kdysi ukázal Mojžíš. A ztratili ji proto, že do Mojžíšova učení postupně přimíchávali své vlastní názory a vylepšení, takže to nakonec nebyla cesta ke Světlu, ale byly to už "jen nauky lidské" tak, jak to Ježíš vytkl zákoníkům a farizeům.

Kvůli tendenci míchat do všeho to své vlastní, rozumově lidské, ztratili tedy lidé cestu ke Světlu a kráčeli k záhubě. Kráčeli to temnoty, protože Mojžíšův Zákon s jejich rozumovými vylepšeními ztratil schopnost vést je vzhůru.

A proto se stal životně nutným příchod Krista, aby svým učením opět vytyčil správný směr. Jako vyslanec přímo od Stvořitele, přinášel jeho Poselství čisté. V něm bylo jasně ukázáno, jak máme správně žít, myslet a jednat, abychom svým bytím bezpečně směřovali ke království nebeskému. V tomto spočíval skutečný smysl příchodu Ježíše Krista na zem! A tímto způsobem, tedy v čistě věcné rovině učení, které vede ke Světlu, mělo být lidmi přijato vše, co jim Ježíš přinášel. Jeho učení měli přijmout jako čisté Poselství od Stvořitele, měli s velkou vážností přemýšlet nad jeho obsahem, a měli se snažit podle něj žít, protože to je to nejhlavnější a nejpodstatnější. Takto se věci mají v té nejpřirozenější věcnosti.

Avšak křesťanské církve namísto toho, aby pochopily a vyučovaly to, v čem tkví podstata, spočívající v Poselství od Stvořitele a v životě v souladu s ním, začaly postupně na jeho úroveň stavět také to, co se událo v pozemském životě Krista. A tak, z přirozeného sklonu lidí připisovat přemrštěný význam všemu pozemskému, začalo být postupně to pozemské z Ježíšova života kladeno ve své důležitosti na úroveň jeho Poselství, které bylo klíčové.

Tak se postupně začal budovat pozemský kult osobnosti Krista. Věcná podstata jeho učení a jeho klíčového významu pro lidi se začala ztrácet, a kult jeho osobnosti začal nabírat na síle, ačkoli v samotných evangeliích můžeme najít důkazy o tom, jak Ježíš odmítal vše, co směřovalo k vyzdvižení jeho osobnosti. Vždy poukazoval jedině na svého Otce. Když mu jednou například někdo řekl: "Mistře dobrý...", ohradil se proti tomu a řekl, že ve skutečnosti je dobrý pouze Pán. Ježíš byl tedy absolutně posledním z těch, který by si přál, aby byla vyzdvihována jeho osoba a vše, co s ní souvisí.

Ale lidé tak přesto učinili! To pozemsky osobní postavili na stejnou úroveň, jako to klíčové, kterým bylo přinesení Poselství od Stvořitele. Až nakonec, pod vlivem utrpení a tragické smrti Krista na kříži, to lidsky a pozemsky osobní dokonce převážilo nad to hlavní a klíčové.

Tento posun ve vnímání měl v další nezbytném řetězení za následek, že na pozemské utrpení Krista a jeho smrt začalo být pohlíženo jako na něco, co bylo Stvořitelem chtěné. Jako na něco, v čem samotném spočívala spása. Jako na něco, co bylo hlavní příčinou jeho příchodu na zem.

A v tomto nesprávném se pokračovalo stále dál v tom smyslu, že pokud tedy přišel Ježíš na zem trpět a umřít na kříži, protože on sám byl bez viny, musel trpět za jiné. Za viny lidstva! A tak žel došlo k tomu, že skutečný smysl Kristova pozemského příchodu byl nakonec posunut někam úplně jinam, čímž byla lidem opět zamlžena pravá a jasná cesta ke Světlu. Pravá a jasná cesta k výšinám, která spočívá v přijetí Ježíšova Poselství a v životě v souladu s ním. V tomto jediném se skrývá spása!

Tragédie Kristova utrpení a smrti je věcí samou o sobě. Nešlo však o hlavní věc, ale jen o důsledek hlavní věci, kterou bylo přinesení Božího Poselství lidem na zem, ukazujícího jim cestu ke spáse. Šlo o přinesení Světla do temnot země a Ježíš věděl, že temnota a její temné lidské nástroje se nevyhnutelně nenávistně obrátí proti němu. Věděl, že ho pravděpodobně čeká utrpení a smrt, ale i přes jejich hrozbu přišel z lásky k lidem a přinesl jim životně důležité Poselství jejich Otce, jehož následování je jedinou cestou ke spáse. Pokud by totiž tato cesta nebyla lidstvu ukázána, muselo by zahynout. Zahynout pozemsky i duchovně.

A proto člověče, kráčej cestou ke spáse, kterou ti ukázal Kristus! Cestou, kterou ti ukázal navzdory obrovskému osobnímu utrpení, které mu způsobilo temno a jeho služebníci. Tvůj Spasitel se nezalekl tohoto utrpení a podstoupil ho proto, aby ti mohl přinést to jediné, co tě může přivést ke spáse. Aby ti mohl zprostředkovat čisté Slovo Boží, představující Vůli Nejvyššího. Tuto Vůli se snaž poznávat, snaž se podle ní žít a budeš spasen. V ničem jiném pro tebe spásy není!

Autor: František Skopal | pondělí 12.8.2019 14:20 | karma článku: 6.74 | přečteno: 214x

Další články blogera

František Skopal

Pár slov o skutečné Pravdě, která je jednoduchá

Hmotný svět je složitý, ale skutečná Pravda o něm je jednoduchá. Pokud se upneme pouze na zkoumání hmotného světa, ztratíme se v složitosti. Doslova se v ní utopíme.

15.8.2019 v 14:33 | Karma článku: 5.77 | Přečteno: 181 | Diskuse

František Skopal

Stvořitel a jeho dílo jsou dokonalé! Proč tu tedy máme nedokonalost?

Jsem rád, když mé články čtou lidé, kteří nad nimi uvažují a snaží se mi vytknout případné nelogičnosti a nesrovnalosti, které v nich, podle jejich názoru jsou.

8.8.2019 v 14:59 | Karma článku: 8.39 | Přečteno: 248 | Diskuse

František Skopal

Člověče! Ty sobecký ničitel přírody!

Nevím, zda jste zachytili zprávu, že od 29 července 2019 začíná lidstvo žít na ekologický dluh. To znamená, že tímto dnem jsme v rámci roku 2019 vyčerpali všechny obnovitelné zdroje.

5.8.2019 v 14:38 | Karma článku: 8.03 | Přečteno: 369 | Diskuse

Další články z rubriky Ostatní

Ladislav Jílek

Historie zpracování kovů – ještě ke kolejnicím

Ještě přidávám dodatek k mému nedávnému blogu z historie železnice. Po roce 1830, kdy Stephenson uvedl do provozu prvou železnici, začaly se budovat železnice i v dalších zemích.

17.8.2019 v 11:00 | Karma článku: 11.31 | Přečteno: 176 | Diskuse

Beata Krusic

Nejkrásnější věta od chlapa

Kolikrát je úsměvné si uvědomit, jak člověk neustále sám sebe překvapuje a je překvapován. Nikdy by mě nenapadlo, že pocítím nával obrovského štěstí z věty, která ke mně včera dorazila...........

17.8.2019 v 8:52 | Karma článku: 9.23 | Přečteno: 439 | Diskuse

Martina Pazourová

Jak se ne-oběsit/ šatama/

Věřte nevěřte. Myslíte si, že to není možné ? Ale je! Protože jsem nepoučitelná, stalo se mi to dokonce dvakrát. Nakoupila jsem jako každé jaro několikery šaty, slovy rozuměj asi tak dvacet, každé jiného střihu Mám ráda všehochuť.

17.8.2019 v 0:41 | Karma článku: 7.85 | Přečteno: 218 | Diskuse

Mário Oláh

Mágia nového aeónu: Psychedelický satanizmus

Psychedelický satanizmus je magickým smerom nového aeónu, ktorého myšlienku rozpracoval psychonautický satanistický okultista don Datura. Jedná sa o antipredátorskú formu satanizmu.

16.8.2019 v 23:23 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 70 |

Martina Pazourová

Já jsem vás varovala, jsem holt divná

Se mnou si nikdy nic nezačínejte. Můj okruh zájmů se totiž točí akorát okolo žrád... pardon jídla a kytek. Kamkoliv vlezu, koukám po všem co je zelený. Že je to třeba umělý, po mém osahání, je mi šumák. Hlavně když je to kytka.

16.8.2019 v 23:00 | Karma článku: 10.92 | Přečteno: 305 | Diskuse
Počet článků 106 Celková karma 10.12 Průměrná čtenost 478

Jsem člověk plný entuziasmu a víry ve vítězství dobrých věcí. Jsem člověk, fascinován krásou a hloubkou světa viditelného, jakož také toho neviditelného. Na své životní pouti jsem nabyl množství znalostí a zkušeností, které by se snad mohly stát pro někoho pomocí, nebo alespoň inspirací.

Najdete na iDNES.cz