Pátek 28. února 2020, svátek má Lumír
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Pátek 28. února 2020 Lumír

Ježíšova smrt nebyla Stvořitelem chtěná! Nemělo k ní dojít!

12. 12. 2019 15:26:34
Názor: "Kdyby Ježíšova smrt nebyla Stvořitelem chtěná, proč by například prorok Izajáš o ní mluvil již několik století předtím? Vždyť celý Starý Zákon směřuje k smrti na kříži."

Všechno jsou to předobrazy Krista. Za odpuštění hříchů se přece vždy konala oběť. Vždy musela být prolita krev nějakého zvířete, ale nikdy to nebyla oběť dokonalá. Dokonalou obětí byla až Ježíšova smrt.

Důkazem správnosti tohoto tvrzení je například také to, že po jeho smrti se roztrhla chrámová opona a odhalil se prostor, ve kterém spočívala přítomnost Páně. Prostor, kde směl vstupovat pouze nejvyšší kněz. Tuto oponu roztrhl sám Stvořitel, aby od nyní měl k němu přístup každý, protože přijal dokonalou smiřující oběť Ježíše Krista. Lidstvo od Stvořitele oddělovala jediná věc, a tou byl hřích. Každý z nás je hříšný. Ale někdo za to zaplatil.“

Odpověď:

Žel, všechny tyto argumenty jsou typickou ukázkou nesprávného a pokřiveného pohledu na pozemské poslání a smrt Ježíše Krista.

V první řadě se zastavme u problematiky krvavé oběti, tak často zmiňované ve Starém Zákoně, kterou lidé těch dob vnímali jako výjimečný akt úcty k Stvořiteli.

Ježíš však přinesl nové Poselství od Stvořitele a v něm slovy: "Milosrdenství chci a ne oběti", ruší starozákonní institut krvavého obětování.

Tato krvavá oběť nebyla totiž ve skutečnosti nikdy potřebná. Byla podmíněna jedině tehdejší duchovní zralostí lidstva. V těch dávných dobách, na úsvitu civilizace, to byl totiž vrcholný projev úcty a díků neznámým, vyšším silám, obecně zažitý po celé zemi.

Prostřednictvím Mojžíše však bylo navázáno skutečné spojení se Stvořitelem. Pokud se ale velký, všemohoucí a neviditelný Bůh chtěl nějakým způsobem přiblížit, v těchto dobách ještě téměř nevědomému lidstvu, musel tak učinit jedině formou, tehdy lidem blízkou.

Je to něco podobného, jako když chceme mluvit se čtyřletým dítětem. Abychom mu určité věci alespoň trochu přiblížili, musíme se obsahem a formou svoji řeči přizpůsobit dětskému duševnímu obzoru a jeho způsobu chápání světa tak, abychom se mu stali srozumitelní. Jenom krůček za krůčkem ho můžeme vést postupně dál a rozšiřovat jeho poznání a celkový duševní rozhled.

No a přesně takto to bylo také s institutem krvavé oběti, který pro lidi tehdejší doby činil vrcholný akt úcty k vyšším silám. Na tom, co bylo všeobecně rozšířené, se tedy začalo budovat, a když vývoj v zralosti lidstva trochu pokročil, byl institut krvavé oběti Ježíšem zrušen, jako něco už neaktuálního a prožitého.

Kristus přišel na tuto zem proto, aby lidem přinesl nové Poselství od Stvořitele, ukazující jim, jak mají správně žít. Jak mají správně myslet, cítit, mluvit a jednat, aby mohli dále duchovně růst a postupovat. Aby pokročili směrem k pozemskému míru, štěstí a spokojenosti, ale zároveň také ke Světlu a k výšinám. Přinesení tohoto nového Poselství bylo jádrem Ježíšova poslání. Kristus tedy v žádném případě nepřišel proto, aby se stal obětí na kříži!

Lidé, kteří zastávají tento názor, rádi argumentují tím, že přece mnozí starozákonní proroci předpovídali a prorokovali jeho utrpení a smrt, jako například Izajáš a jiní. Takové tvrzení je žel, jen velkým nepochopením toho, co nám bylo a je biblickými proroctvími zvěstováno. Tato proroctví totiž nikdy nebyla a nejsou žádným předurčením, ale spíše výstrahou!

Vezměme si například Janovo zjevení - Apokalypsu. Není to neměnné předurčení, ale výstraha! Lidé mají totiž svobodnou vůli a na základě své svobodné vůle určitým způsobem myslí, cítí a konají. Prorok je ten, kdo citlivě vnímá tento způsob jednání a uvažování lidí, a dokáže předpovědět, co jim to musí v zákonitém zpětném účinku dříve, nebo později přinést.

Starým i Novým Zákonem nám byl ukázán určitý model chování, jehož praktická realizace by lidem přinesla mír, spokojenost a štěstí.

Pokud ale budou ze své svobodné vůle lidé pokračovat ve svém dosavadním, nesprávném způsobu myšlení a konání, vše se musí skončit jedním obrovským zhroucením celé civilizace, které je popsáno ve zmíněném spise s názvem Apokalypsa. Apokalypsa tedy není neměnné předurčení, ale spíše výstraha před tím, co se stane, pokud lidé nezmění svůj špatný a nesprávný způsob života. Pokud ho však dokáží změnit, a cesta k tomu jim byla Ježíšem ukázána, k Apokalypse jednoduše nedojde. Proroctví s názvem Apokalypsa bylo tedy ve skutečnosti lidstvu darováno proto, aby k něčemu takému nikdy nemuselo dojít. To je jeho jediným a pravým účelem.

No a přesně totéž platí také v souvislosti se všemi starozákonními proroctvími o smrti Mesiáše. Nebyla a ani dnes nemají být chápána, jako neměnná předurčení. Byla to výstraha pro lidi tehdejší doby, jejichž myšlení a jednání nebylo správné. Pokud by však včas nedošlo ke změně jejich nesprávného způsobu myšlení a jednání, v budoucnu by to muselo přinést utrpení a smrt Vyslance ze Světla. Starozákonní proroctví o smrti Mesiáše byla tedy ve skutečnosti výstrahou před tím, aby se tak nikdy nestalo. Pokud by byla tímto způsobem správně pochopena a lidé by změnili svůj nesprávný způsob myšlení, Mesiáš nemusel zemřít! On totiž neměl zemřít! Jedině za tímto účelem výstrahy byla tehdejším lidem zprostředkována proroctví o jeho smrti. Byla jim dána proto, aby se jí zabránilo!

No a co ve skutečnosti znamenalo roztržení chrámové opony po smrti Spasitele? Funkcí chrámové opony bylo oddělení prostorů určených veřejnosti od vlastní svatyně, kde byla umístěna archa úmluvy, reprezentující smlouvu židovského národa se Stvořitelem. Do těchto prostor mohl v určené dny vstupovat pouze velekněz, a zmiňovaná archa úmluvy tím byla s posvátnou úctou chráněna před zraky nepovolaných.

Po Stvořitelem nechtěné vraždě Mesiáše došlo k roztržení chrámové opony, což znamenalo zrušení smlouvy Stvořitele s povolaným židovským národem. Posvátné místo, ve kterém spočívala archa úmluvy, tak bylo vystaveno všem nečistým proudům a pohledům. Toto místo už totiž nebylo nutné chránit, protože úmluva byla zrušena a tím se veškerá posvátnost ztratila. Vraždou Mesiáše se totiž židé vzpurně a rouhavě postavili proti Stvořiteli a On od nich odvrátil svou tvář. Po roztržení chrámové opony, zneuctění posvátného místa a vypovězení smlouvy se Stvořitelem později následovalo totální zničení chrámu, z něhož nezůstal ani kámen na kameni, a který nebyl obnoven ani do dnešních dnů.

Autor: František Skopal | čtvrtek 12.12.2019 15:26 | karma článku: 8.46 | přečteno: 404x

Další články blogera

František Skopal

Pochopení Stvořitele je člověku nemožné!

Nejednou bez špatného chtění, v naivní víře a v nevědomosti je z mnoha stran možné slyšet, že člověk je božský, že každý z nás má Stvořitele v sobě, hovoří se o osobním vztahu s Pánem, o tom, že jsme božími dětmi, a tak dále.

28.2.2020 v 15:47 | Karma článku: 5.23 | Přečteno: 116 | Diskuse

František Skopal

Kontroverzní pohled na transplantace

Na vše kolem nás existují také jiné pohledy, než ty, co jsou běžně zažité. A protože nejsou zažité, vzbuzují často nevoli a odpor.

20.2.2020 v 15:53 | Karma článku: 9.09 | Přečteno: 583 | Diskuse

František Skopal

Krize materialismu

Člověk je bytostí duchovní a jeho duchovní podstata se projevuje v čistém citu. V citu srdečnosti a v lidském teple.

17.2.2020 v 15:46 | Karma článku: 7.66 | Přečteno: 251 | Diskuse

František Skopal

Člověk! Ubohá bytost, která ztratila svou svobodnou vůli!

Tak konečně už máme svobodu, říkají mnozí, přičemž většina z nich si ji zpravidla zaměňuje se svévoli, s možností dělat si cokoliv, co se mi jen zachce, s čímž se nedostanou do vysloveně přímého střetu se současným zákonodárstvím.

14.2.2020 v 15:57 | Karma článku: 6.80 | Přečteno: 228 | Diskuse

Další články z rubriky Ostatní

František Skopal

Pochopení Stvořitele je člověku nemožné!

Nejednou bez špatného chtění, v naivní víře a v nevědomosti je z mnoha stran možné slyšet, že člověk je božský, že každý z nás má Stvořitele v sobě, hovoří se o osobním vztahu s Pánem, o tom, že jsme božími dětmi, a tak dále.

28.2.2020 v 15:47 | Karma článku: 5.23 | Přečteno: 122 | Diskuse

Kateřina Krumpálová

Online výuka pro čínské studenty začíná

Začátek nového pololetí se v Číně odsunul na neurčito. Od 2. března začíná oficiální a celoplošná online výuka, která bude pokračovat, dokud bude nutné. Učitelé tak vlastně nemusí být fyzicky v Číně, stačí mít dobré připojení.

28.2.2020 v 9:09 | Karma článku: 16.51 | Přečteno: 369 | Diskuse

Katerina Kaltsogianni

"V síti," je silný film, protože vyrostl na humusu

Samotný film si zaslouží pochvalu za téma, protože to, co tam uvidíte a uslyšíte, nebudete chápat. Pokud máte doma náctileté dívenky nebo vnučky, tak se o ně začnete bát. Ty najaté dívky to sehrály skvěle a autenticky.

28.2.2020 v 8:04 | Karma článku: 17.85 | Přečteno: 490 | Diskuse

Karel Boháček

Koronavirus vyřeší zcela spolehlivě problémy Evropy aneb Vire přemluv bábu

Proto byl přeci vymyšlen, proto byl vypuštěn do oběhu nebo ne? Zdá se to někomu přitažené za vlasy? Chyba, je třeba "konspirovat" ...

28.2.2020 v 6:06 | Karma článku: 31.55 | Přečteno: 1248 | Diskuse

Jiří Turner

„Hnusný“ Mubarak nastoupil cestu do džahannamu se státními poctami

Husní Mubarak se tak stal ukázkovým příkladem toho, jak těžké je někdy hodnotit význam a činy představitele určitého režimu, a to nejen z hlediska nezávislých pozorovatelů, ale i z pohledů občanů příslušného státu.

27.2.2020 v 15:07 | Karma článku: 9.65 | Přečteno: 311 | Diskuse
Počet článků 161 Celková karma 11.10 Průměrná čtenost 458

Jsem člověk plný entuziasmu a víry ve vítězství dobrých věcí. Jsem člověk, fascinován krásou a hloubkou světa viditelného, jakož také toho neviditelného. Na své životní pouti jsem nabyl množství znalostí a zkušeností, které by se snad mohly stát pro někoho pomocí, nebo alespoň inspirací.

Češi začínají panikařit. Vykupují těstoviny i čističe, klidně i za 20 tisíc

Část regálů v prodejně Lidl na pražské Zbraslavi je poloprázdná. Lidé vykoupili konzervy s gulášem, ale také některé...

Rakousko pobavil „křečkující“ muž v plynové masce, nákup ani neodvezl

Nákaza wuchanským koronavirem se v posledních dnech rozšířila do mnohých evropských zemí. Někteří lidé proto začínají...

Vždycky jsem byla obdařenější prsatice, směje se Lucie Benešová

Chtěla domek na Sicílii, ale nakonec si pořídila hezké místo pro stavbu v Jizerských horách. „Mám plno plánů, pořád...

Hospody, kolo a památky. Orlando Bloom si v Česku užívá se psem i snoubenkou

Orlando Bloom (43) natáčí v české metropoli seriál Carnival Row. Kromě herectví se tu nejčastěji věnuje svému psovi,...

Manžel toleroval v domě milence své ženy. Po Výměně se pár rozvádí

V televizní reality show Výměna manželek šokovala ve středu večer rodina z domku v Doksech. Operátorka Helena tam žije...