Pátek 28. února 2020, svátek má Lumír
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Pátek 28. února 2020 Lumír

Smrt Ježíše Krista! Chybný a zavádějící výklad jejího smyslu!

13. 01. 2020 15:45:43
Pečlivě si přečtěte dvě následující věty. První: „Nejsem proti“. Druhá: „Ne, jsem proti“. Obyčejná čárka dokázala změnit jejich význam. Se souhlasného stanoviska v první větě se stal nesouhlas, vyjádřený druhou větou.

No a velmi podobně je tomu také ve výkladu pravdy o Kristově smrti, který zemřel ne ZA naše hříchy, ale PRO naše hříchy. A to je obrovský rozdíl.

Ježíš přišel na zemi proto, aby zvěstoval své Slovo. V Slově nám ukázal, jak máme správně žít, abychom mohli být spaseni, čili jak máme mluvit, jednat, myslet a cítit. Ke spáse můžeme tedy dojít JEDINĚ prostřednictvím vlastní námahy, která se ubírá správnou cestou. No a tuto správnou cestu nám ukázal Spasitel ve svém Slově.

Naše spása je tedy podmíněna vlastní námahou a vlastní prací na sobě samém. Ale každá dobrá vůle pracovat na sobě, bez poznání správné cesty, by musela vyjít nevyhnutelně nazmar. Proto přišel Ježíš, aby nám ji ukázal.

V ukázání cesty, kterou se má ubírat naše osobní snaha a naše osobní úsilí v práci na sobě samém, spočívá velké spasitelské dílo Mesiáše. Tato cesta totiž zarostla trním a plevelem, a bez jejího znovu zprůchodnění Synem Božím bychom ji už sami nebyli schopni nikdy najít. A to ani ti, co by měli tu nejlepší vůli.

Z důvodu ztráty přímé a správné cesty ke Světlu, kterou lidem kdysi zprostředkoval Mojžíš, a která byla nesprávnými výklady a vnášením čistě lidských názorů zasypána, z tohoto důvodu tedy lidé stále více upadali do hříchu.

Svět se stal plným hříchu a zla. Stal nepřátelským Světlu a na tuto nepřátelskou půdu přišel Kristus, aby nám svým Slovem ukázal cestu ke spáse.

Lidé plní hříchu a zloby se však nenávistně obrátili proti Vyslanci ze Světla. Temno se cítilo být ohroženo jeho Slovem, a proto usilovalo o Spasitelovu smrt. No a lidé se ve své zlobě a hříšnosti stali jeho povolnými nástroji. To PRO ně, PRO hříchy lidí zemřel Mesiáš!

Skutečným posláním Mesiáše bylo přinesení Slova Pravdy, a pokud by byli lidé jeho Slovo i jeho samého jako Mesiáše přijali, mohlo by být pod jeho osobním vedením zahájeno pozemské budování říše míru. Kristus rozhodně nepřišel zemřít na kříži! Zemřel jedině PRO naše hříchy, PRO naši zlobou zaslepenou nenávist.

Stačilo však tento skutečný důvod jeho smrti významově posunout jedním jediným slovíčkem ZA, a z Ježíšovy smrti PRO naše hříchy se najednou stala smrt ZA naše hříchy. Stala se z ní oběť ZA hříšné lidstvo, kvůli které prý přišel Kristus na zem.

Jediným slovíčkem ZA byla tedy zkřivena skutečná pravda o smrti Mesiáše, a z takto vzniklé, pokřivené nepravdy, se stal časem základní kámen věrouky křesťanských církví, které hlásají, že Kristus zemřel ZA naše hříchy.

Staleté opakování nepravdy se nakonec stalo pravdou, na základě které žijí tisíce křesťanů ve sladké jistotě, že ZA jejich hříchy už někdo zaplatil, a že se pro jejich spásu přišel na zem záměrně obětovat nikdo ne menší, než Syn Boží.

Žel, toto mylné přesvědčení, které křesťané považují za jednu z největších předností své víry, se jim nakonec, po jejich pozemském odchodu, stane tíživým balvanem viny, táhnoucím je dolů a zabraňující jim svobodný vzlet k výšinám. Svým chybným přesvědčením, že ZA jejich hříchy musel zemřít Mesiáš, totiž schvalují jeho surovou vraždu, ke které nemělo nikdy dojít, a ke které došlo jedině PRO hříchy a zlobu lidstva.

"Otče, odpusť jim, neboť nevědí co činí!", zvolal Kristus na kříži. Odpustit však možná pouze někomu, kdo se provinil, což znamená, že ukřižování bylo proviněním lidstva. "Neboť nevědí co činí!" zase znamená, že pokud by jejich oči nebyli zaslepené zlobou a hříchem, nikdy by se přece takového něčeho nemohli dopustit. K ukřižování tedy došlo jedině PRO hříchy lidstva.

Naše spása spočívá v životě podle Hospodinova Slova. Je podmíněna našim vlastním úsilím a naší vlastní námahou. Mnozí křesťané jsou ale přesvědčeni, že takové něco není možné, že člověk to vlastními silami nedokáže. A kdo si myslí, že to možné je a snaží se o to, ten se prý rouhá a je plný pýchy. Podobný názor je opět jedním z mnoha omylů, kterými je doslova protkáno současné křesťanské učení.

Stvořitel přece daroval člověku svobodnou vůli a se svobodnou vůlí je neoddělitelně spojena zodpovědnost. Odpovědnost za všechny naše činy i za svou vlastní spásu. Každý z nás má proto svůj osud plně ve vlastních rukou. Jedině na nás záleží, zda dosáhneme spásy, nebo ne. Zda podřídíme své myšlení, cítění, řeč a jednání směru, který nám byl ukázán Pánovým Slovem, nebo ne.

Všechna tvrzení, snažící se lidi přesvědčit, že k spáse nelze dospět vlastním, samostatným úsilím, jsou ve skutečnosti škodlivé. Odvádějí totiž od toho jediného, co nás může zachránit a vzbuzují falešnou iluzi, že jsme už spaseni Kristovou obětí. Každá další pomoc ve stvoření je totiž nachystána pouze pro ty, kteří vloží všechny své síly do vlastní snahy o spásu. Pouze toto úsilí může najít milost před Spravedlností Páně.

Tvrzením, že nás může zachránit něco jiného, než toto úsilí, je ve skutečnosti pouze nadbíháním lidské pohodlnosti a duchovní lenosti. Pohodlná cesta je totiž lidem vždy mnohem bližší a příjemnější, než nekompromisní požadování vlastní námahy. Je to široká cesta, která právě pro svou pohodlnost přivábila do náruče různých křesťanských církví miliony přívrženců. Žel, není to ale cesta, vedoucí ke Světlu.

Autor: František Skopal | pondělí 13.1.2020 15:45 | karma článku: 11.17 | přečteno: 394x

Další články blogera

František Skopal

Pochopení Stvořitele je člověku nemožné!

Nejednou bez špatného chtění, v naivní víře a v nevědomosti je z mnoha stran možné slyšet, že člověk je božský, že každý z nás má Stvořitele v sobě, hovoří se o osobním vztahu s Pánem, o tom, že jsme božími dětmi, a tak dále.

28.2.2020 v 15:47 | Karma článku: 5.79 | Přečteno: 132 | Diskuse

František Skopal

Kontroverzní pohled na transplantace

Na vše kolem nás existují také jiné pohledy, než ty, co jsou běžně zažité. A protože nejsou zažité, vzbuzují často nevoli a odpor.

20.2.2020 v 15:53 | Karma článku: 9.09 | Přečteno: 583 | Diskuse

František Skopal

Krize materialismu

Člověk je bytostí duchovní a jeho duchovní podstata se projevuje v čistém citu. V citu srdečnosti a v lidském teple.

17.2.2020 v 15:46 | Karma článku: 7.66 | Přečteno: 252 | Diskuse

František Skopal

Člověk! Ubohá bytost, která ztratila svou svobodnou vůli!

Tak konečně už máme svobodu, říkají mnozí, přičemž většina z nich si ji zpravidla zaměňuje se svévoli, s možností dělat si cokoliv, co se mi jen zachce, s čímž se nedostanou do vysloveně přímého střetu se současným zákonodárstvím.

14.2.2020 v 15:57 | Karma článku: 6.80 | Přečteno: 228 | Diskuse

Další články z rubriky Ostatní

Věra Schmidová

Déšť jako vážný důvod

Když se člověk vrací po týdenním pobytu z nemocnice, většinou s sebou pláštěnku nemá. A proto, že jsem odkázaná na veliký elektrický invalidní vozík, ani žádná sanitka mě nenaloží.

28.2.2020 v 16:33 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 46 | Diskuse

František Skopal

Pochopení Stvořitele je člověku nemožné!

Nejednou bez špatného chtění, v naivní víře a v nevědomosti je z mnoha stran možné slyšet, že člověk je božský, že každý z nás má Stvořitele v sobě, hovoří se o osobním vztahu s Pánem, o tom, že jsme božími dětmi, a tak dále.

28.2.2020 v 15:47 | Karma článku: 5.79 | Přečteno: 132 | Diskuse

Kateřina Krumpálová

Online výuka pro čínské studenty začíná

Začátek nového pololetí se v Číně odsunul na neurčito. Od 2. března začíná oficiální a celoplošná online výuka, která bude pokračovat, dokud bude nutné. Učitelé tak vlastně nemusí být fyzicky v Číně, stačí mít dobré připojení.

28.2.2020 v 9:09 | Karma článku: 16.54 | Přečteno: 386 | Diskuse

Katerina Kaltsogianni

"V síti," je silný film, protože vyrostl na humusu

Samotný film si zaslouží pochvalu za téma, protože to, co tam uvidíte a uslyšíte, nebudete chápat. Pokud máte doma náctileté dívenky nebo vnučky, tak se o ně začnete bát. Ty najaté dívky to sehrály skvěle a autenticky.

28.2.2020 v 8:04 | Karma článku: 18.56 | Přečteno: 511 | Diskuse

Karel Boháček

Koronavirus vyřeší zcela spolehlivě problémy Evropy aneb Vire přemluv bábu

Proto byl přeci vymyšlen, proto byl vypuštěn do oběhu nebo ne? Zdá se to někomu přitažené za vlasy? Chyba, je třeba "konspirovat" ...

28.2.2020 v 6:06 | Karma článku: 32.06 | Přečteno: 1283 | Diskuse
Počet článků 161 Celková karma 11.17 Průměrná čtenost 458

Jsem člověk plný entuziasmu a víry ve vítězství dobrých věcí. Jsem člověk, fascinován krásou a hloubkou světa viditelného, jakož také toho neviditelného. Na své životní pouti jsem nabyl množství znalostí a zkušeností, které by se snad mohly stát pro někoho pomocí, nebo alespoň inspirací.

Najdete na iDNES.cz